industri nyheter

 • Med hjälp av egenskaperna för vätsketrycköverföring, enligt principen om vätskenivåbalans och tryckjämlikhet, mäts massans storlek.

  2022-06-24

 • Snabbkoppling är vanligt i vårt dagliga liv, särskilt de justerbara tre rektangulära övergångslederna, tillhör en slags hydrauliska övergångsleder, kan justera riktningen, så i livets grävmaskin och hjullastare, hissar och andra tunga maskiner kan hydraulsystem ofta se , men den här typen av hydrauliska kopplingar är mycket testinstallationsteknik. När det väl är ett misstag är det lätt att orsaka ledskador. Idag ska jag visa dig hur du installerar en Quick Release Couplingt.

  2022-06-24

 • I det hydrauliska systemet, oavsett om det är en metallrörskarv eller en slangförbindning, finns det ett problem med lätt läckage. För rörskarvar av hylsa, utsätts de flesta rören för en stor yttre kraft eller stötkraft, vilket gör att hylsan lossnar eller rörets ändyta deformeras, vilket resulterar i läckage.

  2022-05-14

 • Hydraulrörskarv är en komponent i hydraulsystemet som förbinder högtrycksoljeröret och högtrycksoljeröret.

  2022-05-14

 1 
+86-15397238556
[email protected]